IMAP Netherlands | Met het juiste financiële inzicht, houdt u controle en neemt u de juiste beslissingen.

In de huidige crisis is het essentieel om uw financieringsmogelijkheden goed in kaart te brengen. Deze mogelijkheden zijn tijdelijk verruimd om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen.  IMAP Netherlands heeft  voor u de belangrijkste regelingen in kaart gebracht.

Let op! Uw huidige financieringsovereenkomsten hebben convenanten. Houd deze scherp in de gaten zodat u ook over zes maanden of aan het einde van het jaar nog aan de convenanten voldoet.

Klik hier voor informatie

 

More news