Toon Nouwens

Toon Nouwens is sinds enige jaren aan IMAP verbonden en actief als onze sectorspecialist Industries. Toon heeft tientallen jaren nationale en internationale ervaring in directiefuncties bij diverse ondernemingen met een duidelijke focus op industrie, transport, on- en offshore en scheepsbouw. Hierdoor heeft hij een heldere visie ontwikkeld over hoe de sector zich de komende jaren zal ontwikkelen.