Hans Kleiwegt

Hans Kleiwegt is sinds 2020 in Nederland actief als onze sectorspecialist Infrastructure.  Hans heeft ruim 30 jaar ervaring in verschillende directiefuncties met een focus op data & telecommunicatie en energie transitie bij Getronics, CroonWolterenDros (TBI), ICTroom en Nexton Smartbuilding. De steeds verdergaande digitalisering van de samenleving en de energietransitie vragen om een hoge graad van bedrijfszekerheid en beveiliging van de onderliggende infrastructuur. Deze infrastructuren krijgen een pan-Europese scope. Bedrijven die actief willen zijn in deze sectoren moeten zich bewust zijn van deze aspecten, een lange termijn focus hebben met voldoende financiële armslag. Wij merken op dat de reeds gaande consolidatie slag op Europees niveau zich zal uitbreiden.